Aktualności Aktualności

Informacja o przetargu na Usługi Leśne w roku 2020

Nadleśnictwo Henryków informuje, że w bieżącym roku przewidziane jest przeprowadzenie postępowania przetargowego (przetarg publiczny) dla zamówień (powyżej kwoty określonej na podstawie art. 11 ust 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamówipublicznych (tekst jednolity Dz.U. z 2019 r. poz. 1843 zwanej„ ustawą Pzp"), którego przedmiotem będzie wyłonienie wykonawcy na zadanie pn. 'Wykonanie usług z zakresu gospodarki leśnej na terenie Nadleśnictwa Henryków w 2020 r." z podziałem na zadania.

 

Całość prac związana z procedowaniem przetargu podlegać będzie elektronizacji zgodnie z Art. 1 0a. ust. 1 ustawy Pzp.

 

Więcej informacji w załączonym dokumencie poniżej.


Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Inne wydarzenia Inne wydarzenia