Aktualności Aktualności

Noc Sów 2019

STRZELIŃSKA NOC SÓW 2019

W dniu 15.03.2019r., w Strzelińskim Ośrodku Kultury odbyła się „Strzelińska Noc Sów”, która przeprowadzona została przez osoby z Ośrodka Leczenia i Rehabilitacji Dzikich Zwierząt Fundacji Świętego Huberta w Wyszanowicach oraz w obecności pracownika Nadleśnictwa Henryków – Krzysztofa Flisa i pracownika Nadleśnictwa Bystrzyca Kłodzka – Magdaleny Mol.

Spotkanie miało na celu:

  1. Przedstawienie gatunków sów żyjących w Polsce,
  2. Omówienie zagrożeń na jakie narażone są sowy,
  3. Uświadomienie lokalnej społeczności jak blisko człowieka bytują poszczególne gatunki i gdzie można je najczęściej spotkać,
  4. Wyjaśnienie społeczeństwu w jakim celu zakładane są fundacje, które pomagają zwierzętom, które potrzebują pomocy

 

Na spotkanie licznie przybyli najmłodsi mieszkańcy z terenu Nadleśnictwa Henryków oraz osoby dorosłe. Poruszone zostały również tematy aktualne z kręgu łowiectwa oraz gospodarki leśnej, które bardzo ciekawie omawiał Z-ca Nadleśniczego Krzysztof Flis.


Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Inne wydarzenia Inne wydarzenia