Aktualności Aktualności

Przetarg na kosiarkę rotacyjną

Ogłoszenie o przetargu na kosiarkę rotacyjną Mesko-Rol Z133

OGŁOSZENIE O PIERWSZYM PRZETARGU

 

Państwowe   Gospodarstwo   Leśne   Lasy   Państwowe   Nadleśnictwo  Henryków (Sprzedawca) z siedzibą w Henrykowie przy ul. Polnej 5, ogłasza pierwszy ofertowy przetarg pisemny nieograniczony na sprzedaż kosiarki rotacyjnej Mesko-Rol Z133, nr identyfikacyjny  11829.

Sprzedaż prowadzona jest na podstawie Zarządzenia nr 13 Dyrektora Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych we Wrocławiu z dn. 10 maja 2011 r. z póź. zm. w sprawie zagospodarowania zbędnych środków trwałych (ZI-0111-13/11).


Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Inne wydarzenia Inne wydarzenia