Aktualności Aktualności

Przetarg na samochód Suzuki

Ogłoszenie o przetargu na samochód osobowy marki SUZUKI GRAND VITARA

OGŁOSZENIE O PIERWSZYM PRZETARGU

 

Państwowe  Gospodarstwo  Leśne  Lasy  Państwowe  Nadleśnictwo  Henryków (Sprzedawca) z siedzibą w Henrykowie przy ul. Polnej 5, ogłasza pierwszy ofertowy przetarg pisemny nieograniczony na sprzedaż samochodu SUZUKI GRAND VITARA rok produkcji: 2007, nr rej. DZA 06JS.

Sprzedaż prowadzona jest na podstawie Zarządzenia nr 13 Dyrektora Regionalnej Dyrekcji Lasów  Państwowych  we  Wrocławiu  z  dn.  10  maja  2011  r.  z  póź.  zm.  w  sprawie zagospodarowania zbędnych środków trwałych (ZI-0111-13/11).


Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Inne wydarzenia Inne wydarzenia