Aktualności Aktualności

szkody w drzewostanie

Dnia 04.05.2017 r.  Nadleśnictwo Henryków, decyzją Nadleśniczego nr 12/2017 wprowadziło stan siły wyższej o lokalnym znaczeniu, związanej ze szkodami w drzewostanie.

Od 2015 roku nadleśnictwo boryka się z licznym zamieraniem drzewostanów głównie świerkowych i sosnowych. Niesprzyjające warunki pogodowe takie jak: długotrwałe susze, wichury powodujące wiatrołomy czy też ciepłe zimy spowodowały osłabienie drzewostanów, które natychmiastowo zostały zaatakowane przez patogeny grzybowe oraz szkodniki wtórne - głównie kornika drukarza.

Chcąc utrzymać w najlepszym porządku stan sanitarny lasu, zastosowano środki zapobiegawcze w postaci: pułapek klasycznych, pułapek feromonowych, drzew chwytnych i siatek storanet.Prace wykonywane przez Zakłady Usług Leśnych wykonywane są głównie w drzewostanach dotkniętych chorobami ze względu na potrzebę utrzymania w jak najlepszej kondycji drzewostanów, które jeszcze nie zostały opanowane przez szkodniki wtórne oraz patogeny.

Nadleśnictwo kieruje wielką prośbę również do turystów, którzy odwiedzają lasy, żeby nie niszczyli wystawionych pułapek feromonowych oraz nie dotykali siatek, które nasączone są środkami wabiącymi.

Odbiorców drewna prosimy o wyrozumiałość. Nadleśnictwo dołoży wszelkich starań i środków aby zrealizować zawarte umowy kupna-sprzedaży drewna w 2017 r. Zważając na wyżej wymienione komplikacje następują niestety opóźnienia w realizacji części umów. Mając na względzie dobro klienta nadleśnictwo postara się w miarę możliwości o zmianę miejsca docelowego odbioru drewna.

 


Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Inne wydarzenia Inne wydarzenia