Asset Publisher Asset Publisher

Skazani pomogą w rewitalizacji Parku w Henrykowie

W dniu 29.09.2017 r. Nadleśnictwo Henryków podpisało umowę z Zakładem Karnym w Strzelinie na nieodpłatne zatrudnienie skazanych. Więźniowie będą pracować w Parku Henrykowskim, który nadleśnictwo planuje odrestaurować. Zakres prac przewidzianych do wykonania pozwoli skazanym wykorzystać umiejętności zdobyte w ramach organizowanego w zakładzie karnym kursu zawodowego pn. "Zagospodarowanie terenów zielonych” realizowanego dzięki projektowi pn.” Podniesienie kwalifikacji zawodowych więźniów w celu ich powrotu na rynek pracy po zakończeniu odbywania kary pozbawienia wolności”. Projekt współfinansowany jest ze środków UE, w ramach działania 2.7 zwiększenie szans na zatrudnienie osób szczególnie zagrożonych wykluczeniem społecznym – Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020.


Web Content Display Web Content Display

Asset Publisher Asset Publisher