Asset Publisher Asset Publisher

Wiosna w „Muszkowickim Lesie Bukowym”

Marzec to miesiąc, w którym można zauważyć pierwsze objawy zbliżającej się wiosny. Wraz ze wzrostem średniej dobowej temperatury do życia budzą się pierwsze rośliny takie jak  Zawilec gajowy (Anemone nemorosa L.), Śnieżyczka przebiśnieg  (Galanthus nivalis L.) oraz Śnieżyca wiosenna (Leucojum vernum L.), które masowo występują na terenie Nadleśnictwa Henryków i podlegają ochronie prawnej. Największe skupiska wyżej wymienionych gatunków można podziwiać w leśnictwie Muszkowie, na terenie którego znajduje się rezerwat przyrody „Muszkowicki Las Bukowy”. Spośród wielu cennych gatunków roślin występujących na terenie Nadleśnictwa, w okresie przedwiośnia można również spotkać takie gatunki jak Wawrzynek wilczełyko (Daphne mezereum L.) oraz Przylaszczka pospolita (Hepatica nobilis Mill.).

 

Rezerwat przyrody „Muszkowicki Las Bukowy”

Rezerwat położony jest w oddziale 297 o łącznej powierzchni 16,43ha. Utworzony został 30 grudnia 1956 roku na podstawie zarządzenia MLiPD z dnia 30 grudnia 1956r. (MP Nr 7, poz. 36).

Przedmiotem ochrony jest fragment żyznej buczyny sudeckiej Dentario enneaphyllidis-Fagetum wraz  z zespołami: podgórskiego łęgu jesionowego Astrantio – Fraxinetum i grądu subkontynentalnego Galio silvatici- Carpinetum.

Na terenie rezerwatu występuje około 185 gatunków roślin naczyniowych. Badania wykazały występowanie około 43 gatunków porostów nadrzewnych i około 86 gatunków mszaków. Duża wilgotność terenu, gruba warstwa ściółki, ocienienie i rozmaitość runa leśnego wytworzyły warunki sprzyjające rozwojowi bezkręgowców, odnotowano około 40 gatunków mięczaków, 49 gatunków śluzowców.


Web Content Display Web Content Display

Asset Publisher Asset Publisher