Wydawca treści Wydawca treści

Organizacja Nadleśnictwa

Stanowisko

Imię i nazwisko

Nadleśniczy

Marian Domagała

Zastępca nadleśniczego

Krzysztof Flis

Główny księgowy

Dorota Jendryka

Inżynier nadzoru

Bogusław Jendryka

Sekretarz

Karol Jendraszczyk

Dział administracyjno-gospodarczy

Sekretarka

Teresa Bubniewicz

Referent

Elżbieta Szostak

Referent ds. administracyjnych

Magdalena Szaro

Spec.ds. informatyki

Piotr Mytych

Pracownik gospodarczy

Robert Łyskanowski

Kierowca

Jakub Kopciński

Dział gospodarki leśnej

   

Referent  ds. ochrony lasu

Piotr Ślusarek

Specjalista ds. pozyskania drewna

Grzegorz Byczek

Ref. ds. zagospodarowania lasu

Jacek Szaro

Specjalista ds. stanu posiadania

Michał Karolczak

Referent ds. marketingu

Dawid Wawrzyniak

Dział finansowo-księgowy

Specjalista ds.  ekonomicznych

Dorota Petko

Starsza księgowa

Leokadia Misiek

Starsza księgowa

Elżbieta Staniszczak

Specjalista  ds. płac

Jan Wolan

Dział kadr

Spec. ds. pracowniczych

Adela Frączek

Straż Leśna

Komendant straży leśnej

Rafał Ostrowski

Strażnik leśny

Bronisław Szaro

 

                                                          Nadzór w leśnictwach :

Lp.

Leśnictwo

Stanowisko

Imię i nazwisko

1

Muszkowice

Leśniczy

Podleśniczy

Podleśniczy

Maciej Majkowski

Mateusz Malec

Bartosz Hałaczkiewicz

2

Gościęcice

Leśniczy

Podleśniczy

Czesław Koryś

Wojciech Dwojak

3

Krzywina

Leśniczy

Podleśniczy

Wojciech Mizgała

Anna Flis

4

Niedźwiedź

Leśniczy

Podleśniczy

Wiktor Majkowski

Przemysław Domagała

5

Sarby

Leśniczy

Podleśniczy

Włodzimierz Biliński

Monika Rakus -Szczerban

6

Skalice

Leśniczy

Podleśniczy

Grzegorz Malec

Aleksander Grubizna

7

Strachów

Leśniczy

Podleśniczy

Mariusz Gerlach

Jan Malinowski

8

Suchowice

Leśniczy

Krzysztof Brzeziński

9

Witostowice

Leśniczy

Gajowy

Mariusz Jankowski

Hubert Kurgan